Elli Zwart

Taijischool Elli Zwart   Zonstraat 63   3581 MR  Utrecht   Telefoon: 030 251 51 03   E-mail: elli@taijiquan.nl

rijkserkend Leraar Martial Arts (LMA)

Taiji informatie

Over Taijiquan


Taijiquan (ook wel geschreven tai chi chuan) is een oude, Chinese interne vechtkunst. Het omvat de aspecten: gezondheid, meditatie en interne vechtkunst. Intern houdt in dat je je “mind”, je geest, traint door je aandacht naar binnen te sturen en zodoende je bewust te worden van de processen in je lichaam, en dan vooral van de veranderingen in je lichaam die leiden tot bewegingen; vervolgens ook van jouw reflexen op een inkomende kracht hoe klein die ook is.

Het gaat in de eerste plaats om te leren onnodig aangespannen spieren te ontspannen. Dit wordt geleerd aan de hand van "de vorm": een serie vloeiend in elkaar overgaande bewegingen die langzaam, ontspannen en met aandacht uitgevoerd worden. maar ook van het denkproces en de wilskracht en uiteindelijk van wie je bent.


Voor wie?

Vrijwel iedereen kan taijiquan beoefenen, omdat je oefent overeenkomstig jouw mogelijkheden. Het is dus ook geschikt voor ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Zolang je niets forceert, zijn er geen contra-indicaties.


Principes

In het telkens opnieuw doorlopen van de vorm en het doen van partneroefeningen leer je de principes van taijiquan in je lichaam voelen en verfijnen, zodat ze een deel van je worden.


Belangrijke principes zijn:

lichaamsopbouw ("bodyalignment"), rondheid in houding en beweging;

ontspanning, ook tijdens het bewegen en bij tegenstand (bijv. van een partner);

onderscheid tussen yin en yang ( o.a. vol-leeg, zwaar-licht, links-rechts, voor-achter, boven-beneden, binnen-buiten);

bewegen vanuit het "midden" (dantien).

Locatie Woerden

Kievitstraat 40

Maandag:

10.15 – 11.30 uur


Locatie Utrecht:

Lange Smeestraat 40

Maandag

16.30 tot 17.30 uur 50+


Notebomenlaan 400

Dinsdagavond:

19.30 – 21.00 uur

Basis en verdieping


Tegenover Wilhelminapark 4

Dinsdag 19.30 tot 20:30 uur

Juni - juli -augustus (behalve laatste dinsdag)


Telefoon: 030 251 51 03        

E-mail: elli@taijiquan.nlWekelijkse lessen Taiji